”Idegranen” (Taxus baccata), förekommer mest i kusttrakterna och Älghult torde vara ensam inom Kronobergs län att ha detta sällsynta träd vild växande.

 

Man antar att ”dvärgbjörken” (Betula nana) är en relikt från postglacial tid, då Småland ännu var ett fuktigt och öde fjällandskap. I Älghult har man funnit dvärgbjörk på mossen vid Svartshult.

 

Vid gården Barkahult kan man mot söder nå den branta sluttningen av Alsterån, där man kan hitta:

Röda ”backnejlikan”(Dianthus deltoides) som stjärnor bland fårsvingel och backanis.

Längre ner i sluttningen täcks marken av det breda bladverket från ”spenörten” (Laserpitium latifolium).

Nere bland strandsnåren blommar en annan flockblomstrig växt, ”krusslilja” (Selinum carvifolia). Bland ärtfamiljens växter finner man ”vippärt” (Lathyrus niger) och ”backvicker” (Vicia cassubica). En tredje ärtväxt med graciösa röda blomklasar är ”backviol” (Lathyrus silvestris) som nog kan räknas till en av våra vackraste vilda blommor.

Här blommar också ”ängsskära” (Serratula tinctoria), ”blodnäva” (Geranium sanguineum), ”brudbröd” (Filipendula hexapetala), ”brudborste” (Cirsium heterophyllum), ”bergmynta” (Clinopodium vulgare) och den sällsynta ”skogsklockan” (Campanula cervicaria).

 

 

 

Nere vid Höneström kan man hitta ”mosippa” (Pulsatilla vernalis).

Från Höneström tar man sig till Uvaklöva där man bland annat kan hitta över rasbranterna nedhängande ”mjölonriset” (Arctostaphylos uva ursi) vars bär lyser röda genom årets rikliga fruktsättning.

I ravinens botten möts man av en rik moss- och lavflora. Särskilt märks ett bestånd av ”islandslav” (Cetraria islandica).

Fetbladsväxten ”kärleksört” (Sedum telephium) trivs på klipputsprången i Uvaklöva.

I ravinens botten bland den fuktiga mossan kryper de nedliggande stammarna av ”tranbär” (Oxycoccus quadripetalus), vars djupröda bär anses ge en betydligt smakligare sylt än lingon.

 

Den gåtfulla ”spindelörten” (Thesium alpinum), som huvudsakligen har sina växtlokaler i östra Småland, saknas ej heller inom Älghults domäner. Örtens snäva utbredningsområde förbryllar botanisterna, då den först i Sydeuropas alper dyker upp på nytt. Den är en halvparasit som tydligen härrör från subalpin tid såsom en kvardröjande relikt på det sydskandinaviska höglandets östliga utlöpare.

 

uppvidinge kommun liten

 

nybro kommun liten

 

länstyrelsen liten

 

eu liten

 

Copyright © 2009-2012 Framtidsleden - Webdesign KV-Konsult Media